КЛУБ ПО ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА "АСИКС"


гр. Благоевград

Лице за контакт
Пене Владимиров Алексиев
Адрес
ул. СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ №10, ет. 4, ап. 4
Телефон
0887 601820
Email
peneasix@mail.bg
Всички клубове

Партньори и Спонсори