Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

Програми по "Карате - самозащита"

Анотация:

Постигне конкурентно ниво на треньорите от БНФК сред  инструкторите по бойни изкуства, повишаванеинтереса към карате и постигане на устойчивост в членската маса на клубовете е възможно, чрез надграждане уменията на спортисти и треньори в посока „приложна самозащита“. Обучението есъобразенос изискванията за спазване на човешките права и законовата рамка на Р България и ЕС и би допринесло за задържане на състезателите в залите след спортната им кариера, както и предоставяне на гражданите и правохранителните органи услугата „Карате самозащита“.

Програмата включва хорариум от 90 учебни часа, разпределени в 5 нива с изисквания към участниците за минимална техническа степен за всяко ниво. Право за придобиване на квалификация „Инструктор по карате самозащита“ имат само носителите на черен пояс по карате. Пето ниво се предлага с цел треньорите да организират спортни състезания на членовете си включащи апликация на техниките от ката и кумите в самозащитата. Такъв тип състезания се провеждат сред полицейските служителите от МВР,  допълнени с дисциплините ката и кумите от карате.

 

Програмата е изготвена от:
Тони Петров - ІV дан карате и VІІ дан джу джицу, главен инструктор на МВР, преподавател в НСА, инструктор на Комитета по самозащита и обучение към Международната джу джицу федерация (JJIF) и Асоциацията за граждански права, полицейска и военна интервенция при ООН.

 

Ниво

Бр. учебни часове

Съдържание

Мин. степен

Конкретните цели

І-во

16 (2 теория, 14 практика)
1 уикенд

Базова техническа подготовка
Теория: Принципи на самозащитата и класификация на техниките.
Практика: Кихон адаптиран за реална самозащита. Дачи ваза, атеми ваза, уке ваза, кансетцу ваза, наге ваза, шиме ваза, не ваза.

6 кю

Допълване на базовите умения по карате

ІІ-ро

16 (2 теория, 14 практика)
1 уикенд

Ката и кумите в самозащита
Теория: История на карате. Стилове и системи. Видове ката кумите.
Практика: Приложение на принципите на самозащита в ката и кумите. Комбинации от техники в ситуации на намеса. Защита от удари, обвхати, душене и захвати.

4 кю

Прилагане на техники от кумите и ката в самозащита

ІІІ–то

16 (2 теория, 14 практика)
1 уикенд

Помощни средства. Защита от хладно и огнестрелно оръжие
Теория: Правни норми за използване на физическа сила и помощни средства. Абсолютна необходимост.
Практика: Използване на палка и кобутан. Защита от палка, нож и пистолет. Контрол на дистанция. Контрол на опонента.

3 кю

Използване на предмети за защита.
Защита при голям риск

ІV-то

32 (2 теория, 2 изпит, 14 практика)
2 уикенда

Особености на преподаване – анализ и демонстриране
Теория. Стрес и самоконтрол. Развитие на реакцията.
Практика: Комбинации от техники за защита. Анализ на ситуации и избор на техники. Демонстриране принципите на самозащита в ситуациите на намеса.
Изпит за  „Инструктор по карате самозащита“

І Дан

Изграждане инд. система за защита.
Разбиране и демонстрация

V-то

10 (2 теория, 6 практика, 2 състезание)

Спортно състезание
Теория. Спортен правилник по самозащита.
Практика. Отработване на типовите ситуации за защита.
Импровизирано спортно състезание.
Изпит за „Съдия по карате самозащита“

6 кю

Прилагане на принципите в самозащитата чрез спорта.

 

 

Примерен график на занятията на едно ниво в рамките на 16 учебни часа за един уикенд:
Петък,    19.30 – 21.00 ч – 2 уч. часа
Събота,  09.00 – 12.00 ч / 15.00 – 18.00 ч – 8 уч. часа
Неделя, 09.00 – 12.00 ч / 14.00 – 15.30 ч – 6 уч. часа

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ