Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

Структура

Председател: Тони Петров

Членове: Петър Магеранов и Ангел Ленков

Секретар: Румен Атев

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ