Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

Департамент "Карате - самозащита"

Направление "КАРАТЕ - САМОЗАЩИТА" се развива от Българската национална федерация Карате и е създаден с Решение на УС на БНФК от месец декември 2016 г.

Специалната програма, разработена съвместно с Министерство на вътрешните работи, цели да акцентира върху този аспект от карате, като идеята е да се внедри във всички клубове от страната. Чрез нея, освен да придобият умения за лична самозащита, всички трениращи ще бъдат подготвени за адекватни действия при екстремални ситуации - бедствия, аварии или терористични атаки.

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ