Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ