Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

Регистър на лицензираните съдии

  1. Ангел Попов (председател РС), V ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Окинава - КУМИТЕ: РА/Dec2018, КАТА: СА/Dec2018

  2. Георги Йосифов (секретар РС), V ДАН, стил: Шотокан, клуб: Хейан - КУМИТЕ: РА/Dec2018, КАТА: СА/Dec2018

  3. Димитър Димитров (член РС), VІ ДАН, стил: Йошинмон, клуб: Странджа - КУМИТЕ: РА/Dec2018, КАТА: СА/Dec2018

  4. Ангел Стефанов, II ДАН, стил: Шотокан, клуб: Петромакс - КУМИТЕ: РА/Aug2018, КАТА: СA/Dec2017

  5. Антон Васев, І ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Калоян - КУМИТЕ: СА/Jul2017, КАТА: СА/Dec2017

  6. Ариф Арифов,  ДАН, стил: Шотокан, клуб: ЦПКДК - КУМИТЕ: СБ/Dec2018, КАТА: -/-

  7. Борислав Ненов, І ДАН, стил: Шотокан, клуб: Будостил - КУМИТЕ: СБ/Dec2017, КАТА: -/-

  8. Бояна Стефанова, І ДАН, стил: Шотокан, клуб: Никон - КУМИТЕ: СБ/Feb2017, КАТА: СБ/Feb2017

  9. Валери Великов, І ДАН, стил: Шотокан, клуб: Шото - КУМИТЕ: РБ/Dec2017, КАТА: -/-

10. Ванчо Опров, ІV ДАН, стил: Йошинмон, клуб: Странджа - КУМИТЕ: РА/Feb2017, КАТА: СA/Feb2017

11. Верони Маринов, І ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Алеко - КУМИТЕ: СА/Jul2017, КАТА: -/-

12. Владислав Шишков, І ДАН, стил: Шито рю, клуб: Атнес - КУМИТЕ: РБ/Dec2018, КАТА: СБ/Dec2018

13. Генади Христов, І ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Атнес - КУМИТЕ: СБ/Feb2017, КАТА: -/-

14. Георги Димитров, І ДАН, стил: Шотокан, клуб: Макдоналд - КУМИТЕ: СБ/Feb2017, КАТА: СБ/Feb2017

15. Георги Михайлов, ІІ ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Самурай - КУМИТЕ: РА/Dec2018, КАТА: СА/Dec2018

16. Георги Ривов, ІV ДАН, стил: Вадо рю, клуб: Аида Нет - КУМИТЕ: РБ/Dec2018, КАТА: СБ/Dec2018

17. Евгени Щерев, V ДАН, стил: Шотокан, клуб: Камае - КУМИТЕ: РА/Dec2018, КАТА: СБ/Dec2018

18. Елена Иванова, І ДАН, стил: Шотокан, клуб: Калоян - КУМИТЕ: СБ/Dec2017, КАТА: -/-

19. Елена Димитрова, І ДАН, стил: Йошинмон, клуб: Странджа - КУМИТЕ: СА/Dec2018, КАТА: СБ/Dec2018

20. Елена Колешанска, І ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Шурикен - КУМИТЕ: СА/Dec2018, КАТА: СБ/Dec2018

21. Емил Димитров, ІV ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Шурикен - КУМИТЕ: РА/Dec2017, КАТА: СА/Dec2017

22. Ивайло Николов, І ДАН, стил: Шотокан, клуб: Никон - КУМИТЕ: СБ/Jul2017, КАТА: -/-

23. Йордан Йорданов,  ДАН, стил: Шотокан, клуб: ЦПКДК - КУМИТЕ: СБ/Dec2018, КАТА: -/-

24. Красен Хаджиев, ІІ ДАН, стил: Шотокан, клуб: Ронин - КУМИТЕ: РA/Aug2018, КАТА: СА/Aug2018

25. Малин Малинов,  ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Олимп - КУМИТЕ: СБ/Dec2018, КАТА: -/-

26. Марин Маринов, ІІІ ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Алеко - КУМИТЕ: РА/Dec2017, КАТА: СА/Dec2017

27. Мариян Петров,  ДАН, стил: Шотокан, клуб: ЦПКДК - КУМИТЕ: СБ/Dec2018, КАТА: -/-

28. Милен Димитров, ІІ ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Никон - КУМИТЕ: РА/Dec2018, КАТА: СА/Dec2018

29. Недялка Станчева, ІV ДАН, стил: Шито рю, клуб: Торнадо - КУМИТЕ: РА/Dec2017, КАТА: СА/Dec2017

30. Петрозар Шолев, VІІ ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Калоян - КУМИТЕ: РА/Dec2017, КАТА: СА/Feb2017

31. Петър Бозаков, ІІ ДАН, стил: Вадо рю, клуб: Аида Нет - КУМИТЕ: CA/Dec2018, КАТА: СБ/Dec2018

32. Петър Парушев, І ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Самурай - КУМИТЕ: СБ/Dec2018, КАТА: СБ/Dec2018

33. Пламен Колев, ІІ ДАН, стил: Шотокан, клуб: Петромакс - КУМИТЕ: РБ/Dec2018, КАТА: -/-

34. Ресми Бобев, ІІІ ДАН, стил: Шотокан, клуб: Френдшип - КУМИТЕ: РБ/Dec2018, КАТА: СБ/Dec2018

36. Румен Атев, І ДАН, стил: Шито рю, клуб: Атнес - КУМИТЕ: СА/Dec2018, КАТА: -/-

39. Севджан Мехмедова, ІІІ ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Калоян - КУМИТЕ: РА/Dec2017, КАТА: СА/Dec2017

40. Станимир Недялков, ІІ ДАН, стил: Шотокан, клуб: Петромакс - КУМИТЕ: РА/Dec2017, КАТА: -/-

41. Стоян Жеков,  ДАН, стил: Вадо рю, клуб: Възход - КУМИТЕ: -/-, КАТА: СБ/Aug2018

42. Таня Младенова, ІІ ДАН, стил: Шотокан, клуб: ЦПКДК - КУМИТЕ: СБ/Dec2018, КАТА: -/-

43. Теодор Петров, І ДАН, стил: Шотокан, клуб: Никон - КУМИТЕ: СБ/Feb2017, КАТА: СБ/Feb2017

44. Теодора Михайлова, ІІ ДАН, стил: Годжу рю, клуб: Самурай - КУМИТЕ: РБ/Dec2017, КАТА: СА/Dec2017

45. Тодор Язаджиев, II ДАН, стил: Вадо рю, клуб: Аида Нет - КУМИТЕ: СА/Feb2017, КАТА: СА/Feb2017

46. Филип Божилов, ІII ДАН, стил: Шотокан, клуб: Аякс - КУМИТЕ: РБ/Aug2018, КАТА: СБ/Dec2018

 

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ