Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

© 2016-2017, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ