Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

Управителен съвет

1. Алексей Илиев Петров - Президент    

2. Русалин Антонов Русалинов - Вицепрезидент           

3. Емил Петров Атев - Генерален секретар            

4. Борис Петров Николов - Член           

5. Георги Димитров Попов - Член             

6. Георги Петков Ривов - Член             

7. Димитър Христов Христов - Член             

8. Малин Стефанов Малинов - Член             

9. Петър Димитров Магеранов - Член             

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ